ฝ่ายบริาร ร่วมกิจกรรม “ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม “ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส” รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม