พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล   และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปีเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา