พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงสนามกีฬา, สร้างหลังคาอัฒจันทร์เชียร์กีฬา, ซ่อมแซมอาคารประกอบ และจัดหาโต๊ะ- ม้านั่งหินอ่อนสำหรับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายจินตศักดิ์ แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ศิษย์เก่า ม.๓ รุ่น ๑ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา