พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ การกล่าวปัจฉิมโอวาทจากท่านผู้อำนวยการฯ และกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากพี่ๆ น้องๆ ชาวแสด – ขาว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา ณ  หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา