พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และม.6

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา  ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมพี่ลาน้อง น้องลาพี่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน พี่ น้อง อีกด้วย