พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคม โดยท่านเอกวัตร จินตนาดิลก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวบุณยานุช ดีแท้ เยาวชนคนดีศรีสังคม ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา