พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน มอบหมายให้ ครูยชอนันต์ อุ่นสกล เป็นประธานเปิดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา