พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พวงขจร และนายจตุพล เป็งทา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย