พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย