ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  และ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  โดยในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้  มีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และประชาชนที่สนใจ บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๘๐ ราย และได้รับโลหิตบริจาคจำนวน ๕๕ ยูนิต