มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู บุคลากร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา