มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และทีมบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงกัญจนพร ครุฑเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่นักเรียน ให้มีทุนทรัพย์ในการศึกษา ณ บ้านปึก หมู่ 3 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย