มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่เรียนดี ประพฤติดี จำนวน 15 ทุน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:00 น. คุณบุญยรัตน์ วงศ์กาญจนชุติมา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่เรียนดี ประพฤติดี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท คุณครูสมพร สินสมุทร และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา