มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.50 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ของคุณโดนัท มนัสนันท์ พันธ์เลิศวงศ์สกุล เพื่อมอบให้นักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่เรียนดี และมีความประพฤติดี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีคุณครูยุพิน ม่วงเขียว เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา