มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนหลวงปู่เกตุ” ขึ้น โดยกองทุนนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ก่อตั้งกองทุน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จำนวน 32 คน