มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคุณขวัญเมือง มั่นคง จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมีนางสาวจิรสุดา พยอม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาได้แก่ ด.ญ.รวิสุดา อู่ตะเภา และ ด.ญ.สุวนันท์ พรมนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔