มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา