มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ส.ต.ท.วรพล พันธุ์พืช (บุตรชายครูวราภรณ์ พันธุ์พืช) และนางสาวศิริพร จำเริญ ศิษย์เก่าโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มูลค่า 10,000 บาท โดยมี นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ