มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนร่วมแสดงศักยภาพในงานลอยกระทง

วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่ไปร่วมแสดงดนตรีในงาน ลอยกระทง  เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา