มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนายศุภณัฐ อินทรฤทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี งานกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยครูผู้ฝึกซ้อมคือ นายสุพจน์ เนียมพา