มอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา