มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมการฝึกแผนเผชิญเหตุด้านการท่องเที่ยว

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมการฝึกแผนเผชิญเหตุด้านการท่องเที่ยว จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา