มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสาที่ร่วมแสดงและบรรเลงดนตรีไทยประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสาที่ร่วมแสดงและบรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา