มอบเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรแก่   ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล และเปตอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน   พร้อมด้วย นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา