มอบเงินสนับสนุนธนาคารโรงเรียน และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ ธนาคารสาขาพี่เลี้ยงของธนาคารโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนธนาคารโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2563 โดยมีนางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร และนางศรีวรรณ หงษ์ทอง ครูที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ธนาคารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา