มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้ผู้ปกครองและนักเรียน

  •  
  •  
  •