มุฑิตาจิตแด่ ครูเบญจวรรณ แจ่มฟ้า

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดง มุฑิตาจิตแด่ ครูเบญจวรรณ แจ่มฟ้า ที่ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่การสอน เพื่อพัฒนาตนเองในการเข้าสู่อาชีพครูในอนาคต ณ กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา