มุฑิตาจิต Miss Avon Christianie Del Rio Doysabas เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิต Miss Avon Christianie Del Rio Doysabas ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ เนื่องในโอกาส  ย้ายสถานศึกษาไปสอนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์