มุทิตาจิตครู ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ครูชาวต่างชาย และ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุทิตาจิต คุณครูสุพจน์ เนียมพา และคุณครูเฉลิมชัย  ไกลทุกข์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และแนะนำตัวครูชาวต่างชาย และ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ณ กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา