มุทิตาจิต แด่นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย

 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดย    นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดพิธีมุทิตาจิต แด่นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เนื่องในโอกาสย้ายไปทำงาน ณ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สนามโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา