ยินดีต้อนรับ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคนใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย กรรมการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนลิไทพิทยาคมมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา