ยินดีต้อนรับ นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋ ครูอัตราจ้าง เอกวิชาฟิสิกส์

นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ยินดีต้อนรับ นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่การสอน ในภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา