ยินดีต้อนรับ นายสารัตน์ พวงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ นายสารัตน์ พวงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อย่างเป็นทางการ โดยมี น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัยและคณะ  คณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย กรรมการสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนลิไทพิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา