ยินดีต้อนรับ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย กรรมการสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา