รั้วแสด-ขาว ยินดีต้อนรับ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง