ยินดีต้อนรับ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง