ยินดีต้อนรับ Teacher Con สู่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กล่าวให้โอวาทนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และโอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับคุณครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ Teacher Con สู่รั้วแสด-ขาว ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา