รด.จิตอาสาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้บริการดูแลและชี้จุดจอดรถให้ผู้ที่มาทำบุญงาน ปิดทอง ฝังลูกนิมิต

เมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้ความอนุเคราะห์ สนามฟุตบอลโรงเรียน เป็นสถานที่จอดรถในงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดศรีเมือง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร และนายจารึก ใบกุ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จิตอาสาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้บริการดูแลและชี้จุดจอดรถให้กับพุทธศาสนิกชินที่มาร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต