รด.จิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ ขีดเส้นช่องจอดรถ โรงจอดรถนักเรียน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจีระศักดิ์ พวงขจร และ ครูจารึก ใบกุ ร่วมกับ รด.จิตอาสา จำนวน 31 คน ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ขีดเส้นช่องจอดรถ โรงจอดรถนักเรียน เพื่อการจอดรถที่เป็นระเบียบขึ้น และเพื่อกำหนดช่องจอดรถให้เพียงพอสำหรับรถของนักเรียน  ณ โรงจอดรถ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา