รด. จิตอาสา สนับสนุนหน่วยเลือกตั้งพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร และ    นายจารึก ใบกุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๑๖ นาย สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุโขทัย ณ หน่วยเลือกตั้ง ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย