ระดมทุนเงินทอดผ้าป่าสามัคคี ปรับภูมิทัศน์ถนนภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งได้นำเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อต้นเดือนเมษายน มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีนายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ดูแล และให้คำแนะนำ ในการดำเนินการ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา