รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ” ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBEC Chanel)