รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ผอ.สมชาย  ธรรมปรีชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.สุโขทัย  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2565       ณ ห้องไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา