รับถุงยังชีพ จากมูลนิธิพุทธไภสัชคุรุ และ ครอบครัวมีสะอาด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูสายทอง หลากจิตร ครูจีระศักดิ์ พวงขจร และครูจตุพลเป็งทา นำนักเรียนจำนวน 6 คน เข้ารับถุงยังชีพ จากมูลนิธิพุทธไภสัชคุรุ และ ครอบครัวมีสะอาด ซึ่งในงานนี้มีนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมรับถุงยังชีพ จำนวนทั้งหมด 250 คน ณ บ้านทุ่ง เลขที่ 29 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย