รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนนายสิบทหารบก จากพัน ขส. 23 บชร.3 ค่ายเอกาทศรถ

พัน ขส. 23 บชร.3 ค่ายเอกาทศรถ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนนายสิบทหารบก แก่นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการศึกษาต่อด้านทหาร โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศ เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา