รับฟังความรู้ และกิจกรรม เกี่ยวกับการออมเงิน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน  นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน เข้ารับฟังความรู้ และกิจกรรม เกี่ยวกับการออมเงิน จากเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ พร้อมทั้งรับบริการเปิดใช้แอพลิเคชั่น Mymo ให้กับนักเรียน  โดยมีครูศรีวรรณ หงส์ทอง ครูที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียนเป็นผู้ประสานงาน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา