รับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ชุดตรวจ ATK)

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  และตัวแทนคณะครู รับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19  แบบเร็ว (ชุดตรวจ ATK) เพื่อใช้ทดสอบหาเชื้อโควิด-19  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย