รับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก จำนวน 5,000 บาท

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฯ รับมอบทุนการศึกษาจากพระปลัดสุทธิรภัทร ญาณสมฺปนฺโน เจ้าคณะตำบลไกรนอก เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก เนื่องในโอกาสจัดงานครบรอบการมรณภาพของพระครูนันทสีลาจาร (หลวงปู่บุญมี) สมทบทุน “ครอบครัวอุปถัมภ์” จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา