รับมอบทุนการศึกษา “กองทุนเยาวชนคุณธรรม” หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับ นางสาวณัฐชยา ทับคล้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในโครงการทุนการศึกษา “กองทุนเยาวชนคุณธรรม” หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานร่วม ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย