รับมอบทุนการศึกษา โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางบุญเกิด บุญติด และนายจารึก ใบกุ ได้นำ ด.ญ.กัญจนพร ครุฑเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เข้ารับมอบทุนการศึกษา โดย ศธจ.สุโขทัย จัดพิธีมอบทุน “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) ให้กับนักเรียนในจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนฯ (ทุนละ 3,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แยกเป็นสังกัด สพฐ. จำนวน 10 ราย และกศน.    จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย